Algemeen

Een van de wettelijke taken van het Samenwerkingsverband Kop van Noord Holland VO is het bepalen van de toelaatbaarheid van leerlingen tot het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO). In ons samenwerkingsverband is daarvoor de Commissie Toelaatbaarheid Passend Onderwijs (CTPaO) ingericht.

Naast het beoordelen van de toelaatbaarheid tot het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) beoordeelt de commissie ook de aanvragen voor individuele arrangementen. De CTPaO kan ook om advies gevraagd worden.

Alle aanvragen worden door de school van herkomst ingediend.