Platform

Iedere aangesloten school heeft een vertegenwoordiger in het platform van directieleden. Deze leden dragen zorg voor de uitvoering van het beleid van het Samenwerkingsverband Kop van Noord Holland VO op de eigen school, waar nodig ondersteund door de directie van het Samenwerkingsverband.

In het platform vindt ook de monitoring plaats van de kwaliteit van de uitvoering en de effecten van het beleid op de leerlingenstromen. Het platform evalueert jaarlijks de uitvoering en kan voorstellen ter verbetering doen. De directie van het samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor de verbinding tussen het platform en het bestuur.

Klik hier om het toezichtkader in te zien.