Stage bij het SWV

Stage bij het samenwerkingsverband

Het Samenwerkingsverband VO Kop van Noord-Holland biedt stageplaatsen aan op de ondersteuningspunten op de VO-scholen en binnen de individuele arrangementen.

Er zijn ook incidenteel mogelijkheden voor onderzoeksprojecten.

Meer informatie over stage lopen bij het SWV is te vinden in ons stage beleidsplan.

Ook kan contact opgenomen worden met onze stagecoördinator Marcel Boone via m.boone@vo.swvkopvannoordholland.nl