Werkwijze/aanmelden

Aanmelding adviesbespreking of Toelaatbaarheidsverklaring voor het VSO

De Commissie Toelaatbaarheid beoordeelt de aanvraag en geeft na een positieve beoordeling een Toelaatbaarheidsverklaring af.

Voor de aanmelding moet een dossier worden opgesteld waaruit blijkt dat:
•    De ondersteuningsbehoefte van leerling, ouders en leerkrachten in kaart is gebracht
•    Er passende ondersteuning is geboden, maar deze niet toereikend is gebleken
•    Er passende begeleiding is aangeboden aan gezin/ouders (lopend of afgesloten)

Het dossier bevat:
•    Het aanmeldingsformulier
•    Een schema van handelingsgericht werken inclusief handelingsplan en evaluatie
•    Een verslag van maatschappelijk werk (optioneel)
•    Het ontwikkelingsperspectief (indien van toepassing)

Aanmeldingsformulier

Het aanmeldingsformulier wordt, samen met relevante documenten, verstuurd naar:

info@vo.swvkopvannoordholland.nl

 

Aanmelding Toelaatbaarheidsverklaring Praktijkonderwijs

De beschikking moet worden aangevraagd bij de Commissie Toelaatbaarheid van het Samenwerkingsvrband.

Naast het compleet ingevulde en ondertekende aanvraagformulier moet het dossier onderstaande documenten bevatten.

Checklist dossier:

  • Inschrijfformulier (VO-school) van de leerling
  • Overstapformulier PO/VO (OSO en OKR)
  • Testen en toetsen (volgens de lijst toegestane instrumenten)
  • OPP of groeidocument, volledig ingevuld en ondertekend
  • Dyslexieverklaring, indien aanwezig

Het dossier wordt digitaal aangeleverd aan het secretariaat van het SWV. (info@vo.swvkopvannoordholland.nl)

Niet ondertekende aanvraagformulieren of formulieren zonder door ouders ingevulde zienswijze worden niet in behandeling genomen.

De CTPaO neemt een besluit op basis van de aangeleverde informatie.

Bij toekenning van de beschikking wordt een Toelaatbaarheidsverklaring praktijkonderwijs afgegeven (TLVP).