Links

Aangesloten scholen Samenwerkingsverband
Scholen aan zee - www.scholenaanzee.nl
Regius College - www.regiuscollege.nl
Clusius College - www.clusius.nl
RSG Wiringherlant - www.wiringherlant.nl
De Hogeberg - www.dehogeberg.nl
De Pijler - www.de-pijler.nl
De Spinaker - www.despinaker.nl
Linie College - www.liniecollege.nl
Molenduin - www.molenduin.nl
Heliomare - www.heliomareonderwijs.nl

Aangesloten gemeenten Samenwerkingsverband
Gemeente Den Helder - www.denhelder.nl
Gemeente Schagen - www.schagen.nl
Gemeente Hollands Kroon - www.hollandskroon.nl
Gemeente Texel - www.texel.nl

BOJOZ
Het BOJOZ is het bestuurlijk overleg van gemeenten en onderwijs- en zorgorganisaties in de Kop van Noord Holland. In het bestuurlijk overleg participeert ook het bestuur van het samenwerkingsverband.
www.bojoz.nl

Kennisnet
Overzichtelijke website voor scholen, leerlingen en ouders
www.kennisnet.nl

Advies- en Meldpunt Kindermishandeling 
Het AMK is voor iedereen die zich zorgen maakt over kinderen in zijn of haar omgeving en denkt aan kindermishandeling. Het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling is bereikbaar via het landelijke telefoonnummer: 0900 - 123 123 0 (à € 0,05 per minuut).
www.vooreenveiligthuis.nl

GGD 
Nationale website van GGD Nederland. De GGD is belast met de openbare gezondheidszorg voor alle inwoners van Nederland en dus ook op alle scholen!
www.ggd.nl

Ministerie
De officiële website van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.
www.minocw.nl

Opvoedingsonderwerpen
Site van en voor ouders over opvoedingsonderwerpen.
www.oudersonline.nl

Oudervereniging Balans
Balans is een vereniging voor ouders van kinderen met leer-, ontwikkelings- en gedragsstoornissen, waaronder ADHD, dyslexie en PDD-NOS. Balans informeert, behartigt belangen en realiseert lotgenotencontact. 
www.balansdigitaal.nl