Nieuws

Advies- en overdrachtsprocedure SWV Kop van Noord Holland PO en VO

In 2015 heeft de werkgroep “Doorgaande lijnen POVO” van de beide samenwerkingsverbanden zich gebogen over de herziening/aanpassing van de afspraken bij de overgang van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs.

Uiteindelijk leidt dit tot onderstaande regionale afspraken over advisering en overdracht, die door de besturen van beide samenwerkingsverbanden zijn vastgesteld.

Klik hier voor de advies- en overdrachtsprocedure.

 

Focus op het groeidocument.

Doorontwikkeling van de dagelijkse ondersteuning

Vanaf september 2014 werken de ondersteuningspuntbegeleiders van het samenwerkingsverband (SWV) Kop van Noord Holland VO met het groeidocument. Een jaar later blijkt dat er grote verschillen in de uitvoering bestaan. Er wordt een focusgroep samengesteld om meer inzicht in die verschillen van de dagelijkse praktijk te krijgen en punten voor doorontwikkeling te ontdekken. We brengen verslag uit van het werken met deze focusgroep. 

Lees hier het artikel, geschreven door Anneke Bouma en Erik van Meersbergen dat gepubliceerd werd in het Tijdschrift voor Orthopedagogiek van januari 2017. 

Klik hier voor de literatuurlijst.

 

Symposium 'Talentontwikkeling bij (hoog)begaafde leerlingen'

Op donderdagmiddag 22 september 2016 heeft het Samenwerkingsverband Kop van Noord Holland VO een symposium over talentontwikkeling bij (hoog)begaafde leerlingen georganiseerd.

Met dit symposium beoogt zij een impuls te geven aan passend onderwijs voor de in potentie cognitief getalenteerde leerlingen in deze regio.

Hieronder zijn de presentaties te downloaden die gehouden zijn op het symposium.

Workshop Leervaardigheden

Workshop Oplossingsgerichte gesprekken

Workshop Begeleiden bij onderpresteren en de handout

Workshop Zelfverantwoordelijk leren in de les

Workshop Bouwen aan een doorgaande lijn

Workshop (Hoog)begaafd en ASS en de bijlagen

 

Planning PO-VO overstapprocedure 2015-2016 (voor aanmeldingen schooljaar 2016-2017)

Klik hier voor het tijdpad PO-VO

 

Heeft u een leerling met een visuele beperking op school? Het Samenwerkingsverband VO werkt samen met Visio en Bartimeus, die zich inzetten voor optimaal onderwijs aan slechtziende en blinde leerlingen.

Meer informatie over hun werk vindt u via onderstaande links:

www.eduvip.nl

www.visio.org

www.bartimeus.nl

Heeft u een leerling met een langdurige of chronische ziekte op school? Neem even 4 minuten de tijd en bekijk dit filmpje:

http://youtu.be/SpS4kw_NopY

 

Anti-discriminatiedag 15 mei 2014

 

Presentatie Ondersteuningsplan aan platform Schooldirecteuren
Op 8 april is het ondersteuningsplan gepresenteerd aan het platform Schooldirecteuren. De bijeenkomst was druk bezocht.