Vier schillen in de ondersteuning

In het Samenwerkingsverband Kop van Noord Holland VO kennen we verschillende niveaus van ondersteuning, uitgedrukt in het “schillenmodel”.

Schil 1 geeft de (basis) ondersteuning in het primaire proces van het reguliere Voortgezet Onderwijs aan, ondersteuning in de les door docenten en mentoren. Uitgangspunt is de ondersteuningsbehoefte van leerlingen op het gebied van instructie, klassenmanagement en pedagogisch handelen van docenten.

Schil 2 betreft de (basis) ondersteuning buiten de lessen om, vormgegeven in het Ondersteuningspunt (OSP). Leerlingen, hun ouders en docenten kunnen extra begeleiding krijgen door een gespecialiseerde medewerker van het OSP. Indien nodig kan de medewerker Jeugdhulp ouders verder doorgeleiden naar passende opvoedondersteuning of meer gespecialiseerde hulp zoals de Jeugd GGZ (JGGZ).

Schil 3 biedt (extra) ondersteuning buiten het reguliere Voortgezet Onderwijs. Dit kan middels plaatsing in een individueel arrangement of in het Speciaal Onderwijs. Deze plaatsing verloopt altijd via een Toelaatbaarheidsverklaring die wordt afgegeven door de Commissie Toelaatbaarheid Passend Onderwijs van het Samenwerkingsverband Kop van Noord Holland VO.

Schil 4 betreft plaatsing van leerlingen buiten het onderwijs op basis van een zwaardere zorgbehoefte, zoals een zorgboerderij, de kliniek van Triversum of een Jeugdinstelling. Deze plaatsing verloopt via de instellingen voor Jeugdzorg of Jeugd GGZ.