Werkwijze/aanmelden

Aanmelding adviesbespreking of aanvraag Toelaatbaarheidsverklaring VSO

De Commissie Toelaatbaarheid beoordeelt de aanvraag en geeft na een positieve beoordeling een Toelaatbaarheidsverklaring af.

Voor de aanmelding moet een dossier worden opgesteld waaruit blijkt dat:

 • De ondersteuningsbehoefte van leerling, ouders en leerkrachten in kaart is gebracht
 • Er passende ondersteuning is geboden, maar deze niet toereikend is gebleken
 • Er passende begeleiding is aangeboden aan gezin/ouders (lopend of afgesloten)

Het dossier bevat:

 • Het aanmeldingsformulier, ondertekend door ouder(s) en de leerling indien 12 jaar of ouder
 • Een groeidocument inclusief handelingsplan en evaluatie óf het ontwikkelingsperspectief (PRO en VSO)
 • Het reguliere leerlingdossier van de school van herkomst
 • Een verslag van maatschappelijk werk (optioneel)

Voor een uitgebreide beschrijving van de stukken die aangeleverd dienen te worden kunt u onze checklist bekijken. 

Aanmeldingsformulier volledig met handtekeningen

Groeidocument

Klik hier voor een voorbeeld van een correct ingevuld groeidocument.

Het dossier wordt, samen met relevante documenten, opgestuurd naar:

De Commissie Toelaatbaarheid via

info@vo.swvkopvannoordholland.nl

 

Aanmelding Toelaatbaarheidsverklaring Praktijkonderwijs

De beschikking moet worden aangevraagd bij de Commissie Toelaatbaarheid van het Samenwerkingsverband. 

Naast het compleet ingevulde en ondertekende aanvraagformulier moet het dossier onderstaande documenten bevatten:

Checklist dossier:

 • Inschrijfformulier (VO-school) van de leerling
 • Overstapformulier PO/VO (OSO en OKR)
 • Testen en toetsen (volgens de lijst toegestane instrumenten)
 • OPP of groeidocument, volledig ingevuld en ondertekend
 • Dyslexieverklaring, indien aanwezig

Het dossier wordt digitaal aangeleverd aan het secretariaat van het SWV. (info@vo.swvkopvannoordholland.nl)

Niet ondertekende aanvraagformulieren of formulieren zonder door ouders ingevulde zienswijze worden niet in behandeling genomen.

Reserveren is niet mogelijk.

De CTPaO neemt een besluit op basis van de aangeleverde informatie.

Bij toekenning van de beschikking wordt een Toelaatbaarheidsverklaring praktijkonderwijs afgegeven (TLVP).